Privacy verklaring

Dank voor uw interesse in deze website. In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat ons algemene privacybeleid is, voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens verwerken en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op deze website en de dienstverlening van Gymna (hierna “Gymna” of “Wij”). Gymna is gevestigd in Eindhoven op adres Park Forum 1106 en ons KvK-nummer is 74471848. Wij zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

 

Algemene standpunten

Gymna heeft de volgende algemene standpunten ten aanzien van uw privacy. Zij:

 • Respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.gymna.nl, van haar (potentiële) relaties en klanten;
 • Gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om;
 • Verkoopt uw gegevens niet;
 • Deelt uw gegevens alleen met partijen die met haar diensten te maken hebben of wanneer zij dit wettelijke verplicht is;
 • Houdt zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Persoonsgegevens

U heeft in principe geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening? Dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. U bent verplicht een deel van de gegevens in te vullen, anders kunnen wij onze dienst niet naar behoren leveren.

Wij verwerken verschillende gegevens van u. Welke dit zijn, hangt af van de dienst waarvan u gebruikt maakt en welke gegevens u ons aanlevert. Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf invult of die wij via cookies ontvangen.

 

Contact

Als u contact met ons opneemt, dan kunnen wij uw contactgegevens opslaan. Dit kan om algemene contactgegevens gaan, zoals uw telefoonnummer of e-mailadres en uw naam. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen.

 

Account aanmaken

U heeft de mogelijkheid om een account aan te maken, echter is dit niet verplicht. Wanneer u een bestelling plaatst bij Gymna worden uw persoonlijke gegevens altijd opgeslagen, ongeacht of u een account heeft. Om een account aan te maken en te zorgen dat de levering en facturatie goed verloopt, laat u de volgende gegevens achter:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Btw-nummer indien u zakelijk koopt;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Faxnummer.

Indien u een account heeft aangemaakt, kunt u zelf uw profiel en voorkeuren beheren.

 

Plaatsen bestelling

Met uw account kunt u bestellingen plaatsen, uw huidige bestellingen en vorige bestellingen inzien en de status van uw bestelling bijhouden. Ook daar kunt u gegevens met ons delen. Dit kunnen zijn uw:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Faxnummer;
 • Adres en postcode;
 • Gewenste betaalmethode

 

Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van onze aanbiedingen, diensten en producten, dan kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dit kan door op onze homepage uw e-mailadres achter te laten of tijdens het aanmaken van uw account. Indien u zich heeft aangemeld, ontvangt u een bevestigingsmail. Na bevestiging wordt u toegevoegd aan de mailinglist.

U kunt zich altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit kunt u doen door u af te melden via de link onderaan iedere mail of door uw voorkeuren te wijzigen in uw account.

 

Kredietwaardigheidscheck

Indien u wilt betalen via een leaseconstructie, dan doen wij een kredietwaardigheidscheck. Hieruit moet blijken of u kredietwaardig bent om ons te beschermen tegen fraude en eventuele toekomstige betalingsachterstanden. Gymna maakt hierbij gebruik van een bureau dat deze check voor ons uitvoert. In dat geval wordt uitsluitend uw bedrijfsnaam doorgegeven.

 

Cookies

We plaatsen cookies of vergelijkbare technieken om de website goed te laten functioneren. Zo onthouden wij dat u een product in uw winkelmandje heeft geplaatst en hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens in te vullen. Daarnaast analyseren wij uw klikgedrag op onze website om onze website en dienstverlening te optimaliseren. Via cookies van derden kunnen wij uw surfgedrag bijhouden zodat wij u gerichte advertenties kunnen laten zien. Wij verwerken hiervoor onder andere (een deel van uw) IP-adres. Als u meer wilt weten over cookies, dan kunt u dat lezen in de cookieverklaring.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid. Wel kunnen we gevoelige gegevens verzamelen, namelijk gegevens over uw kredietwaardigheid. Dit doen we uiteraard alleen indien dit is afgesproken.

 

Grondslagen

Gymna verwerkt uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst, op grond van onze wettelijke plicht, indien wij hiervoor toestemming hebben gekregen en ook indien wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben (zoals bij marketing).

 

Bewaartermijn

Gymna bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Algemene contactgegevens worden verwijderd nadat het contact heeft plaatsgevonden. Uiteraard bewaren we uw gegevens zolang u klant bent bij ons. Na annulering van uw account, zullen uw gegevens verwijderd worden met uitzondering van de gegevens die voor ons nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (zoals richting de Belastingdienst). Als u zich hebt uitgeschreven van de nieuwsbrief, wordt u onmiddellijk van de mailinglist verwijderd.

 

Delen van gegevens

Gymna deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen die haar ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende gegevensbeschermingswetgeving. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De meeste partijen bevinden zich binnen de Europese Unie. Met partijen die buiten de EU zijn gevestigd, zoals MailChimp (nieuwsbrief), zorgen wij voor passende waarborgen. We sluiten alleen een overeenkomst met deze partijen indien zij onderdeel uitmaken van het Privacy Shield framework of als er vergelijkbare maatregelen zijn getroffen die zorgen dat uw gegevens ook daar veilig worden verwerkt.

Bij het kiezen van een bepaalde betaalmethode, wordt u doorgeleid naar de desbetreffende aanbieder. Deze aanbieder verwerkt in dat geval uw persoonsgegevens. Het privacybeleid van de desbetreffende provider is dan van toepassing.

 

Beveiligingsmaatregelen

Gymna vindt de beveiliging van uw gegevens heel belangrijk. Om die reden draagt zij zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen zodat uw gegevens niet verloren gaan of dat een derde hiertoe zomaar toegang heeft. Enkele van deze maatregelen tref je hieronder aan:

 • Deze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • Deze website voldoet aan de eisen die gelden voor webshops, waaronder gebruik maken van veilige betaalmethodes;
 • Onze IT-systemen zijn geüpdatet en beveiligd;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken.

 

Uw rechten

Door in te loggen op uw account, kunt u uw gegevens inzien, beheren en wijzigen, zoals uw naam, e-mailadres en contactgegevens. Een verzoek tot verwijdering van uw account kunt u bij ons indienen per e-mail.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u in sommige gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken elektronisch naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Indien u toestemming heeft gegeven voor een verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken op dezelfde wijze waarop u uw toestemming heeft verleend. De intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking voor uw intrekking.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gymna.nl Graag als onderwerp noemen: “Persoonsgegevens”.

Wij zullen controleren of het verzoek door u is gedaan. Om die reden vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Let daarbij wel op uw privacy. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers op het ID-bewijs), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij ons te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Wij wijzen u er graag op dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de privacy waakhond, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.