MusTec HD Dynamometer

€ 849,01 * € 799,00 € 966,79 Incl. BTW

Levertijd circa 5 Werkdagen

 • 10714
 • 10714
In opdracht van MusTec, Muscle Dynamic Technology bv. is de MusTec HD dynamometer of...meer
Productinformatie "MusTec HD Dynamometer"

In opdracht van MusTec, Muscle Dynamic Technology bv. is de MusTec HD dynamometer of spierkrachtmeter ontworpen. Voorheen genaamd: BioFET.
De bedoeling was een digitale dynamometer te ontwerpen gebruik makend van de nieuwste technologische ontwikkelingen en rekening houdend met de ervaring vanuit de praktijk, het praktische gebruik voor de behandelaar te kunnen verbeteren.

De geavanceerde loadcel van de MusTec HD Spierkrachtmeter (Force, Evaluation & Testing) registreert zeer nauwkeurig de kracht die op één van de transducer´s (opzetstukken) wordt uitgeoefend en geeft deze weer via een technologisch state-of-the-art digitaal meetsysteem op een voor de behandelaar direct af te lezen display. De behandelaar kan het instrument instellen in Newton, Ponden of Kilo´s die in zeer kleine stappen van 0,1 meeteenheden direct op het display tussen duim en wijsvinger afgelezen kunnen worden zonder bijvoorbeeld het apparaat om te hoeven keren. Een meting geeft de isometrische piekkracht weer als ook de tijdsduur in seconden om tot de maximale piekkracht te komen.

De MusTec HD Spierkrachtmeter handheld-Dynamometer wordt onder andere geleverd met drie verschillende opzetstukken. Een basis opzetstuk met een rond vlak en een groot gekromd opzetstuk teneinde het beste contact met het aangrijppunt op de huid te garanderen. Voor het meten van Trigger points (algometrie) is er tevens een opzetstuk om pijnpunten (trigger points) van de spier gedurende de behandeling te kunnen kwantificeren en inclusief GRATIS software (Nederlandstalig).

De standaard spierkrachtmeter voor in de praktijk

Iedere fysiotherapeut interpreteert dagelijks bewust of onbewust tijdens een behandeling de spierkracht van de patiënt. Omdat er veel aandoeningen zijn waar spierkracht een rol speelt is het kunnen kwantificeren van de kracht van een spier of spiergroep van wezenlijk belang. Zonder spierkracht geen beweging. Door te meten kun je beter weten!
Het objectiveren van spierkracht is dan ook van waarde om inzicht te krijgen of een therapeutische interventie helpt om de spierkracht te vergroten met als doel de patiënt beter een beweging uit te laten voeren en vol te houden. Ook het meten van spierkracht om te bepalen of een aandoening progressief is, dan wel of er verbetering is kan leiden tot een motivatie voor zowel patiënt als therapeut in het beëindigen, voortzetten of wijzigen van de interventie van bijvoorbeeld Spierdystrofie. Kortom, het objectief vaststellen van spierkracht is een onderdeel van het uitvoeren van een handeling door een fysiotherapeut op zon wijze dat de uitvoering gebaseerd is op de best beschikbare informatie betreffende doelmatigheid en doeltreffendheid.
De MusTec HD Spierkrachtmeter is hiervoor het beoordelingsinstrument dat helpt bij het methodisch werken en registreren. Bovendien biedt objectieve data aanvullende waarde als toevoeging in een patiëntendossier, aan de behandelaar, verwijzend arts en/of verzekeraar die beroepsmatig handelen ook economisch zouden willen toetsen.

Om de behandelaar of onderzoeker over meer informatie te kunnen laten beschikken is de MusTec HD Spierkrachtmeter uitgerust met een ingebouwde Bluetooth 4.0 wireless connectie die het in staat stelt draadloos en in real time met een PC of Mac te kunnen communiceren. In nauwe samenwerking met onderzoekers, clinici, therapeuten en technici is de software ontwikkeld en staat de content onder supervisie van een Europese universiteit waardoor de content en kwaliteit van de software getoetst wordt op klinische relevantie.

Gebruikers

Skeletspierfuncties worden dagelijks door vele clinici, onderzoekers en therapeuten gemeten d.m.v. isometrische spierkrachtmeting. We noemen enkele disciplines in willekeurige volgorde:

 • Fysiotherapeuten bij de behandeling van kinderen, volwassenen en geriatrische patiënten.
 • Inspanning fysiologen
 • Longartsen, bijvoorbeeld voor het meten van de spierfunctie bij COPD.
 • Reumatologen, voor het meten van de gevolgen en ontwikkeling van reuma op gewrichten.
 • Bewegingswetenschappers.
 • Ergotherapeuten.

MusTec HD competence

De algemene doelstelling van het beschikbaar maken van de MusTec HD handheld-dynamomter is wereldwijd integreren, versterken en valoriseren van de klinische benutting van meetinstrumenten die bijdragen tot het beter onderbouwen van klinische beslissingen en therapeutische interventies waardoor ook kwantitatieve behandeldoelen kunnen worden bereikt ter verbetering van de participatie door de patiënt in zijn leefomgeving.
Het gebruik van de MusTec HD Spierkrachtmeter moet er toe leiden dat er een meerwaarde wordt verkregen t.b.v:

 • Klinisch: implementatie van bevindingen in de klinische zorg.
 • Onderzoek: Het stimuleren van klinisch onderzoek.
 • Onderwijs: het betrekken van data in het klinisch onderwijs.
 • Beleid: het beschikbaar hebben van meetdata t.b.v. informatie en kennisverrijking waardoor Best Practise en Evidence Based handelen verder benut kunnen worden binnen het domein.

MusTec HD dynamometer methode

De MusTec HD Spierkrachtmeter is een Hand Held Dynamometer (HHD) en meet de Isometrische spierkracht.
De methode is dat de behandelaar de spierkrachtmeter in de hand houdt en deze tegen een anatomische punt houdt (lastarm) en kracht uitoefent in de tegengestelde beweegrichting.
Wanneer de fysiotherapeut door de kracht van de patiënt heen breekt dan is de maximale kracht bereikt voor de te testen spier- of spiergroep en stopt de MusTec HD Spierkrachtmeter met meten. (Brake test).
De waarde die dan wordt weergegeven op de MusTec HD Spierkrachtmeter is de isometrische spierkracht waarden in de vooraf ingestelde meeteenheden zoals bijvoorbeeld Newtons, Ponden of Kilos. In de literatuur worden isometrische meetwaarden het meest beschreven in Newtons.
Een andere meetvorm is het meten van de spierkracht door middel van een Make test.
De MusTec HD Spierkrachtmeter wordt vast door de behandelaar stevig vast gehouden en de patiënt neemt een houding aan die het mogelijk maakt een specifieke spiergroep te meten.
De kracht wordt nu uitgeoefend door de patiënt op de spierkrachtmeter en de patiënt stopt met kracht leveren wanneer de maximale kracht is geleverd. De therapeut let op compensatoire beweging van de patiënt zodat de juiste te meten spiergroep ook specifiek wordt gemeten.
Ook wordt de meet tijd (in seconden) meegenomen, omdat tijd een indicatie is dat gerelateerd kan worden aan coördinatie. De factor tijd is een indicatie van hoe snel de patiënt in staat is te komen tot een maximale isometrische spierkracht en hoe lang hij in staat is deze vast te houden. Deze tijdsduur van de meting wordt weergegeven op het display van het apparaat.

Technische gegevens

 • Gewicht: 250 gram
 • Stroomvoorziening: 2x Saft type LS14250, 3.6 V Lithium niet oplaatbare batterijen
 • Bediening: Aan/uit , kracht/tijd , switch tussen Kg, Ponden en Newton
 • Uitschakeling: Automatisch 2 minuten na gebruik
 • Meetbereik: 0.1 tot 130 kilogram (1275 Newton)
 • Meetnauwkeurigheid: < 1% van de meetwaarde
 • Verbinding: BLE 4.0 , Low Energy Bluetooth 4.0
 • Afmeting: ca. 10 x 7,5 x 4,5 cm (excl. opzetstuk)
 • Vormgeving: Ovaal
 • Garantie: 2 jaar
 • E certificering, Medische Klasse 1

De MusTec HD Spierkrachtmeter voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn 93/42/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen, betreffende medische hulpmiddelen.

Verdere links naar "MusTec HD Dynamometer"